Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoLevell FT

Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker

Användning

 • ut- och invändigt
 • speciellt vid fuktig, kall väderlek (min. +1 °C till max. +20 °C)
 • för överarbetning av befintlig mineralisk och nästan all organisk puts eller murverk
 • för klistring av isolerskivor och putsbärarskiva på mineraliska och organiska, ej elastiska underlag
 • för tunnskiktiga armeringsskikt
 • som klister- och armeringsmassa för StoTherm Vario, StoTherm Mineral och StoTherm Wood
 • som klisterbruk för StoTherm Classic®

Egenskaper

 • accelererande härdning med FastTrack Technology
 • tidigt filmbildande och fuktsäker
 • mycket hög klisterkraft och god vidhäftning till underlaget
 • mycket hög vattengenomsläpplighet
 • mycket hög vattenavvisning
 • begränsad maskinell applicerbarhet
 • mycket hög väderbeständighet

Hänvisning

förbrukning beroende på underlag och isoleringsmaterial - se tekniskt faktablad för exakta uppgifter

 

Färgton

grå

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt

 

30976_DE_de.jpg
manuellt maskinellt

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet