Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Armeringsväv AES

Armeringsväv med skydd mot elektrosmog

Användning

  • ut- och invändigt
  • som avskärmnings- och armeringsväv

Egenskaper

  • avskärmar över 99 % av den högfrekventa elektromagnetiska strålningen
  • dämpning av lågfrekventa elektriska fält
  • hög draghållfasthet
  • förskjutningsstabil
  • alkalibeständig
  • mjukgörarfri
  • ytvikt ca 165 g/m²
  • rivhållfasthet vid leverans ≥ 1750 N/50 mm

Hänvisning

jordning enligt DIN VDE 0100

 

Färgton

svart

 

30204_DE_de.jpg

Godkännanden

skydd mot elektrosmog

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad