StoJet IHS

Injektionsharts på epoxibas, snabbhärdande

Användning

för slutning, tätning och kraftfull sammanfogning av torra sprickor

 

Egenskaper

  • högt inträngningsdjup
  • hög draghållfasthet
  • låg viskositet

Hänvisning

  • produkten uppfyller EN 1504-5:2012
  • inte lämplig för fuktiga sprickor och elastiska sammanfogningar

Bearbetning

injektering med en- och tvåkomponent injekteringssystem, Komponent A

 

32165_3.jpg
injektering med en- och tvåkomponent injekteringssystem Komponent A

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance