StoJet PIH NV

Injektionsharts på polyuretanbas, lågviskös

Användning

 • för slutning, tätning och elastisk fyllning av sprickor i betong
 • sprickbredd: ≥ 0,1 mm
 • sprickans fukttillstånd enligt EN 1504-5: torr, fuktig, våt
 • lämplig för vattenförande sprickor enligt EN 1504-5 i kombination med StoJet PU VH 200
 • på väggar, tak, och golv in- och utvändigt
 • sprickfyllnadsmaterial enligt EN 1504-5
 • lämplig för slanginjektering

Egenskaper

 • djup inträngning i sprickan
 • mycket låg viskositet
 • hög töjbarhet
 • lång appliceringstid
 • tillsättning av StoDivers EBQ ger en alternativ acceleration av appliceringstiden

Bearbetning

Komponent A, Komponent B

 

32189_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance