StoPox 452 EP

Epoxigrundning för fuktiga underlag

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • kapillär- och portätning av cementbundna underlag
  • som grundning av fuktiga, cementbundna underlag
  • som grundning för icke mineraliska underlag som flänsar av rostfritt stål och bärkraftiga, äldre epoxihartsbeläggningar
  • som grundning på balkonger

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag och rostfritt stål
  • innehåller avluftningsadditiv

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka

 

31765_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet