StoPox HVP O

Epoxigrundning, oljeblockerande

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • fuktiga, rengjorda cementbundna underlag
  • som grundning av oljekontaminerade underlag efter tidigare rengöring av underlag
  • avsandade epoxi- och polyuretanbeläggningar

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • hög kapilläraktivitet
  • ger en mycket effektiv barriär mot kapillärstigande oljekontaminering

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

mjölkaktigt grumlig

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka

 

31839_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance