StoPox TEP MultiTop

Epoxibeläggning för högt ställda krav, testade och godkända ytskyddssystem för trafikerade ytor

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • som tätning för trafikerade golvytor i parkeringshus och garage
  • (hwO) huvudsakligen verksamt ytskikt i parkeringshus med testade och godkända ytskyddssystem StoCretec OS 11 a.5 och OS 11 b.5
  • som slitskikt i StoCretec ytskyddssystem OS 10.2

Egenskaper

  • beständig mot olja och drivmedel
  • hög slitstyrka
  • dynamiskt spricköverbryggande

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Färgton

grå

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31975_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet