StoPox 590 EP

Epoxibeläggning, cementhaltig, halksäker, spricköverbryggande, för testade och godkända ytskyddssystem

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • slitskikt i testat och godkänt ytskyddssystem OS 8.15
  • halksäker, spricköverbryggande golvbeläggning för industrigolv och trafikerade ytor med medel till hög mekanisk belastning

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning på lätt fuktiga cementbaserade underlag
  • seghård och motståndskraftig yta
  • halksäker

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Färgton

ljusgrå

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31759_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet