StoPox KSH thix

Epoxibaserat korrosionsskydd och vidhäftare

Användning

  • som korrosionsskydd för armeringsstål
  • som vidhäftare för säkerställande av varaktig förening av efterföljande betongrenoveringssystem på betongunderlaget

Egenskaper

epoxihartsbundet korrosionsskydd och vidhäftare (PC), mycket god vidhäftning på armeringsstål, mycket gott korrosionsskydd, mycket god vidhäftning på betongunderlag

 

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-7

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, pensel, borste

 

31879_4_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B pensel, borste

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance