StoPox BB OS

Epoxibeläggning, industri

Användning

 • invändigt
 • på golvytor
 • som färgad standardbeläggning för industrigolv, t.ex. bilindustrin
 • som färgad ytförsegling i StoCretec ytskyddssystem OS 8

Egenskaper

 • tål medelhög mekanisk och kemisk belastning
 • kortvarig rengöring +80 °C, permanent våt max. +40 °C
 • mycket goda utflytnings- och avluftningsegenskaper
 • fri från lackskadliga additiv

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • diverse typgodkännanden
 • Vid frekvent temperatur- och kemikaliebelastning kan optiska förändringar inte uteslutas.

Utseende

blank

 

Färgton

RAL färgtonskarta
stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31767_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta RAL färgtonskarta

Godkännanden

M1 - Symbol EN

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet