StoPox WG 100 bruten

Epoxigrundning, vattenburen

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • på golvytor
 • för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
 • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som färgad grundning och spackling under vattenburna StoPox-beläggningar och -förseglingar
 • vidhäftare på släta mineraliska underlag
 • vidhäftare på äldre beläggningar på bas av epoxi/polyuretan (anlägg provyta)

Egenskaper

 • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
 • vattenånggenomsläpplig
 • snabb härdning i rumstemperatur
 • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen
 • VOC lågemitterande

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

matt färgad

 

Färgton

stort urval av färgtoner
brytbar enligt StoColor System, RAL, NCS

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31952_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta

Downloads

Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet