StoDivers P 120

Polish för golvbeläggningar, matt, metalliserad

Användning

 • invändigt
 • på golvytor
 • övervägande på StoPox WB 100, StoPox WL 200 och StoPur WV 200
 • den matta, lättskötta skyddsfilmen ger golvet ett jämnt och naturligt utseende

Egenskaper

 • långvarigt och motståndskraftigt skydd
 • halksäker skyddsfilm
 • underlättar löpande skötsel
 • minskar nedsmutsningstendensen hos nya golvbeläggningar
 • lättanvänd, kort torktid
 • vattenburen

Hänvisning

 • glansgraden hos helmatta ytor (t.ex. StoPur WV 200) höjs med polish
 • använd inte i våtrum
 • endast lämplig för skötsel av uppställningsytor för bil och motorcykel
 • inte beständig mot mjukgörare

Utseende

matt transparent

 

32125_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad