Sto-HydroGrund

Grundning på bas av akrylat-hydrosol

Användning

 • utvändigt
 • på mineraliska och organiska underlag
 • anpassad för slutbeläggningar med Lotusan® fasadfärg
 • som förstärkning av kritande, men bärkraftiga gamla målningar och sandande utvändig puts
 • för reducering av absorptionsförmågan hos ny eller vittrad utvändig puts och liknande byggmaterial

Egenskaper

 • ytförstärkande
 • lätt hydrofoberande
 • god inträngningsförmåga
 • reglerar absorptionsförmågan
 • vidhäftningsförbättrande
 • vattenspädbar

Hänvisning

förtunna grundningen med vatten vid behov, så att den inte blir blank efter torkning

 

Utseende

transparent

 

Färgton

ofärgad

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30024_DE_de.jpg
Pensel roller

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad