StoColl Fix

Fixeringshjälp och klistermassa

Användning

  • utvändigt
  • som fixeringshjälp, t.ex. vid användning av Sto-Turbofix
  • för klistring av StoFix montageelement
  • för klistring av fönsterbänkar på ett andra tätskikt
  • för klistring av plåtbeslag på StoDeco fasadelement

Egenskaper

  • enkomponent
  • mycket hög initial vidhäftning
  • hög vidhäftning

Format/Storlek

patron 290 ml

 

Färgton

vit

 

Bearbetning

appliceras med patron

 

30235_DE_de.jpg
appliceras med patron

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet