StoPur EZ 501

Polyuretanbaserat slitskikt för testade och godkända ytskyddssystem på trafikerade ytor

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • slitskikt i testat och godkänt ytskyddssystem StoCretec OS 11 a.3

Egenskaper

  • mekaniskt motståndskraftig
  • spricköverbryggande
  • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
  • fuktkänslig under härdning

Färgton

grå
färgtonslikhet kan inte garanteras

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

32064_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance