StoPox WB 50

Epoxispackel, vattenburet, skikttjocklek 0-4 mm

Användning

 • som skrap- och utjämningsspackling på stora ytor för skydd och för renovering av betongkonstruktioner
 • som partiell lagning 4-10 mm efter tillsats av ca 1 viktprocent StoDivers ST
 • som partiell lagning 10-20 mm efter tillsats av ca 1,25 viktprocent StoDivers ST och ca 25 viktprocent StoQuarz 0,3-0,8 mm
 • på väggar in- och utvändigt

Egenskaper

 • epoxihartsbundet spackel (PC)
 • mycket hög mekanisk motståndskraft
 • mycket god vidhäftning på betongunderlag
 • hög stabilitet
 • mycket god porförsegling
 • mycket lättapplicerad
 • snabb härdning även vid låga temperaturer ≥ +10 °C
 • vattenburen
 • beläggning enligt EN 1504-2

Färgton

vit

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med murslev, airless-spruta

 

31950_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med murslev airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet