Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Photosan

Fasadfärg, fotokatalytiskt funktionell, för nedbrytning av skadliga ämnen i luften

Användning

  • utvändigt
  • på mineraliska och organiska, ej elastiska underlag
  • inte lämplig för horisontella eller lutande ytor utsatta för väderpåverkan

Egenskaper

  • reducerar bildandet av fint damm
  • mycket god nedbrytning av skadliga ämnen, t.ex. kväveoxid, ozon och organiska skadliga föreningar
  • hög resistens mot nedsmutsning
  • hög UV-beständighet
  • strukturbevarande
  • mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
  • utan biocid filmkonservering

Utseende

matt

 

Färgton

vit
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30682_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

iQ - intelligent Technology

Downloads

Tekniska faktablad
Sustainability data sheet