StoPox GH 205

Epoxigrundning, testad och godkänd, beständig mot underifrån kommande fukt

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • på golvytor
 • som grundning för mineraliska underlag
 • utjämningsspackling vid ojämnheter > 0,5 mm
 • kapillär- och portätning av cementbundna underlag

Egenskaper

 • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
 • testad och godkänd för vidhäftningshållfasthet och blåsbildning vid underifrån kommande fukt
 • innehåller avluftningsadditiv
 • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen
 • VOC lågemitterande

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • komponent av olika golvsystem godkända enligt kraven hos tyska AgBB (kommittén för hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter)

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31825_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta

Downloads

Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet