StoLevell In Clima

Mineraliskt lättspackel för reducering av köldbryggor

Användning

 • invändigt
 • som spackel för fyllning av fogar, sprickor och stora hål i innertak och på väggar
 • som slätspackel på grövre murverk och porbetong före tapetserings- och målningsarbeten
 • som slätspackel i det invändiga isolersystemet StoTherm In Comfort
 • för behandling av "kalla väggar" på vilka kondensbildning ofta leder till mögel
 • på alla bärkraftiga underlag lämpliga för klistring

Egenskaper

 • konserveringsmedelsfri
 • minskning av värmeldningsförmågan på väggar och innertak
 • antikondenserande effekt vid en skikttjocklek på minst 5 mm
 • god fyllnadskapacitet
 • lätt slipbar
 • låg specifik vikt

Färgton

naturvit

 

Bearbetning

manuellt

 

30969_DE_de.jpg
manuellt

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri natureplus® Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance