StoPox WHG Grund 100

Epoxigrundning, testade och godkända vattenskyddssystem

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • för cementbundna, torra betongunderlag
  • som grundning i StoCretec WHG System 1, 1a och 2

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag
  • lämplig vid underifrån kommande fukt

Hänvisning

  • för vattenskydd enligt
  • 62 WHG
  • applicera inte på fuktiga eller smutsiga underlag

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, applicera med raka, avlufta

 

31961_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller applicera med raka avlufta

Godkännanden

Ü-märkning

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad