StoPur EB 400

Polyuretanbeläggning för balkonger, tunnskiktig, låg andel lösningsmedel

Användning

  • för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor
  • som färgad beläggning för balkonger, loftgångar, terrasser

Egenskaper

  • segelastisk
  • UV- och väderbeständig
  • slitstark
  • låg andel lösningsmedel

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
  • ytterligare designmöjligheter och ökat halkskydd med strögranulat StoChips

Utseende

blank

 

Färgton

stort urval av färgtoner
begränsat brytbar enligt StoColor System
RAL färgtonskarta, stort urval av färgtoner, begränsat brytbar enligt StoColor System

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, med gummiraka och roller

 

32049_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller med gummiraka och roller stort urval av färgtoner begränsat brytbar enligt StoColor System

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet