StoPur EZ 505

Polyuretanbaserat självnivellerande slitskikt för testade och godkända ytskyddssystem i parkeringshus

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • (hwO) huvudsakligen verksamt ytskikt i parkeringshus med testade och godkända ytskyddssystem StoCretec OS 11 a.3 och OS 11 b.3

Egenskaper

  • dynamiskt spricköverbryggande
  • kan fyllas med kvartssand på byggplatsen
  • en- och tvåskiktig uppbyggnad

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
  • fuktkänslig under härdning

Färgton

grå
färgtonslikhet kan inte garanteras

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

32064_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet