Stolit Milano®

Organisk, mycket finkorning modellputs

Användning

 • utvändigt
 • på murverk, isolerade och ventilerade fasader med grundputs
 • på mineraliska och organiska underlag
 • tunnskiktig, som flerskiktigt ytputssystem
 • inte lämplig för horisontella eller lutande ytor utsatta för väderpåverkan

Egenskaper

 • utvändig puts enligt EN 15824
 • modellputs för finstrukturerade, fritt utformade ytor
 • finkornig under 0,1 mm
 • lämplig för slipning
 • vattenavvisande
 • vattenånggenomsläpplig
 • väderbeständig

Hänvisning

 • se StoSilo i produktprogram eller prislista
 • om den valda färgtonen har ett ljusreflektansvärde på ≥ 15, behövs ingen ytterligare slutbeläggning
 • grundputsens skikttjocklek i isolerade fasadsystem min. 3,5 mm
 • särskilt på finputsade ytor ska underlaget förberedas noggrant för att undvika att märken syns igenom
 • slipade ytor verkar ljusare

Utseende

fin- till grovfläckig spackelteknik ytterligare beläggning möjlig, t.ex. med lasyr i olika StoSignature yttekniker enligt separat arbetsanvisning

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

manuellt

 

30028_DE_de.jpg
manuellt vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance