StoCryl HG 200

Impregnering, hydrofoberande, gel-liknande

Användning

 • som djuphydrofoberande impregnering för skydd av betongkonstruktioner (betong och armerad betong)
 • som preventivt skydd mot kloridkorrosion

Egenskaper

 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • mycket god inträngningsförmåga
 • mycket hög hydrofoberande verkan på hela betongkanten
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet
 • mycket hög andel verksamma ämnen
 • mycket lång kontakttid
 • mycket goda appliceringsegenskaper

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • gång- eller fordonstrafik på förfrågan
 • hydrofoberande impregnering (klass II)
 • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
 • produkten är testad enligt riktlinjer i NT BUILD 515, Utgåva 1, Hydrofoberande impregnering för Betong - förebygger inträngning av klorider - filtereffekt
 • produkten uppfyller villkoren enligt AMA Anläggning 17, LFB.311

Utseende

transparent

 

Bearbetning

airless-spruta

 

32102_DE_de.jpg
airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance