StoCryl HP 200

Impregnering, hydrofoberande, på silanbas, oförtunnad

Användning

utvändigt

 

Egenskaper

  • för reducering av vattenupptagning
  • hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt
  • högt inträngningsdjup
  • reducerar upptagning av skadliga ämnen lösta i vatten
  • låg flyktighet

Hänvisning

  • produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggning
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten är testad enligt riktlinjer i NT BUILD 515, Utgåva 1, Hydrofoberande impregnering för Betong - förebygger inträngning av klorider - filtereffekt
  • produkten uppfyller villkoren enligt AMA Anläggning 17, LFB.311

Utseende

transparent

 

Bearbetning

airless-spruta

 

32388_DE_de.jpg
airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad