StoLevell Novo

Mineraliskt lättbruk/grundputs för klistring och armering med polystyren som lättballast

Användning

 • ut- och invändigt
 • för överarbetning av mineralisk gammal puts eller murverk
 • för klistring av isolerskivor på mineraliska underlag
 • för applicering av medel- och tjockskiktiga armeringsskikt
 • som klister- och armeringsmassa för StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm PIR, StoTherm Resol och StoTherm Resol plus

Egenskaper

 • låg förbrukning
 • kan appliceras medel- till tjockskiktigt
 • mycket god maskinell applicerbarhet
 • mycket hög vattengenomsläpplighet
 • mycket hög väderbeständighet
 • låg vikt

Hänvisning

 • StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo
 • förbrukning beroende på underlag och isoleringsmaterial - se tekniskt faktablad för exakta uppgifter

Färgton

naturvit

 

Bearbetning

manuellt, maskinellt (rekommenderas)

 

30947_DE_de.jpg
manuellt maskinellt (rekommenderas)

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet