StoColor Sil In

Konserveringsmedelsfri, helmatt invändig dispersionssilikatfärg, våtnötningsklass 2 och täckförmåga 1 enligt EN 13300

Användning

 • invändigt
 • för målningar med mineralisk karaktär på väggar och innertak
 • speciellt för känsliga områden, t.ex. daghem, sjukhus
 • lämplig för högkvalitativa renoveringar av mögelangripna invändiga ytor, tack vare en mögelhämmande effekt
 • som förebyggande målning i livsmedelsindustrin, t.ex. slakterier, mejerier och bryggerier

Egenskaper

 • konserveringsmedelsfri (obrutna varianter: vit och Sto-vit)
 • mögelsvampstoppande
 • beständig mot ytdesinfektionsmedel enligt testrapport
 • uppfyller kraven för livsmedelshygien
 • obrännbar beroende på konstruktion
 • vältäckande
 • organisk andel < 5 %
 • lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande
 • TÜV-märkt - externt övervakad
 • fri från foggingaktiva substanser
 • ekocertifierad - uppfyller de strängaste kraven avseende miljö, hälsa och funktionalitet (natureplus®)

Hänvisning

naturvit AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N är brutna varianter till samma pris som vit

 

Utseende

helmatt enligt EN 13300

 

Färgton

vit
naturvit AW11/AW15
STH01 (RAL 9010)
STH02 (NCS S 0500N)
STH04 (RAL 9016)
begränsat brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30058_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit

Godkännanden

etikett konserveringsmedelsfri Miljömärkning CH A färgad TÜV (provad för skadliga ämnen) natureplus® Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad