StoCryl GW 100

Impregnering, hydrofoberande

Användning

  • hydrofoberande impregnering för skydd av betongkonstruktioner
  • enligt europeiska byggproduktförordningen

Egenskaper

  • reducerar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
  • reglerar fuktbalansen
  • ökar det elektriska motståndet
  • god inträngningsförmåga
  • mycket god vidhäftning till underlaget och till efterföljande mellan- eller slutbeläggningar
  • vattenspädbar

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

Utseende

transparent

 

Bearbetning

förtunnas med vatten i förhållande 1:4 viktdelar, pensel, borste

 

31119_DE_de.jpg
förtunnas med vatten i förhållande 1:4 viktdelar pensel, borste

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet