StoCryl HC 100

Impregnering, hydrofoberande, pastös

Användning

hydrofoberande impregnering/grundning för skydd av betongkonstruktioner (betong och armerad betong)

 

Egenskaper

 • reducerar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet
 • mycket god inträngningsförmåga
 • mycket god vidhäftning till underlaget och till efterföljande mellan- eller slutbeläggningar
 • reducerar kloridupptagning
 • lång kontakttid
 • andel verksamma ämnen 80 % silan

Hänvisning

 • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten är testad enligt riktlinjer i NT BUILD 515, Utgåva 1, Hydrofoberande impregnering för Betong - förebygger inträngning av klorider - filtereffekt
 • produkten uppfyller villkoren enligt AMA Anläggning 17, LFB.311

Bearbetning

pensel, borste, roller, airless-spruta

 

31682_DE_de.jpg
pensel, borste roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance