StoCrete GM QS

Lagningsbruk, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 6-30 mm, lägsta appliceringstemperatur +1 °C

Användning

som modellerbart bruk för renovering av betongkonstruktioner (betong och armerad betong)

 

Egenskaper

  • polymermodifierat, cementbundet modellerbart bruk (RM)
  • mycket god vidhäftning på betongunderlag
  • lättarbetad vid lagning av arbeten över huvud
  • hög stabilitet
  • separat vidhäftare är inte nödvändig
  • applicerbar från +1 °C till +15 °C

Hänvisning

  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, manuellt

 

30602_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B manuellt

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance