StoPox WB 100

Epoxibeläggning, vattenburen, lågemitterande

Användning

 • invändigt
 • på golvytor
 • på cementbundna underlag med markkontakt
 • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som färgad beläggning för industrigolv

Egenskaper

 • goda utflytnings- och avluftningsegenskaper
 • snabb härdning i rumstemperatur
 • mekaniskt motståndskraftig
 • VOC lågemitterande
 • mycket god vattenånggenomsläpplighet (klass I)

Hänvisning

 • luftdrag under applicering måste ovillkorligen undvikas
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

halvmatt

 

Färgton

stort urval av färgtoner
RAL färgtonskarta
StoColor System – begränsat färgtonsurval, stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31956_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta stort urval av färgtoner RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet