StoCrete TS 100

Torrsprutningsbruk, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 6-50 mm

Användning

 • som modellerbart bruk för renovering av statiska och icke statiska relevanta betongkonstruktioner (betong och armerad betong)
 • som modellerbart bruk vid extra krav på statisk medverkan
 • för framställning/återställande av brandmotståndet

Egenskaper

 • polymermodifierat cementbundet torrsprutningsbruk (SPCC)
 • hög beständighet vid belastning av frost och tösalt
 • lämplig för återställande av brandmotståndet
 • systemprovning som anod- och lagningsbruk för lagningsprincipen katodiskt korrosionsskydd
 • obrännbar, brandklass A1 enligt EN 1504-3
 • låg dammutveckling
 • låg rekyl

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3
 • brandmotståndet styrks enligt enhetstemperaturtidskurva och hydrokarbonkurva

Bearbetning

torrsprutning

 

31670_DE_de.jpg
torrsprutning

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet