StoCryl GW 200

Grundning, förstärkande

Användning

  • som grundning för befintliga, bärkraftiga, äldre, särskilt kritande beläggningar
  • vid en efterföljande överarbetning med ett ytskyddssystem på betongkonstruktioner (betong och armerad betong)

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget och till efterföljande mellan- eller slutbeläggningar
  • mycket god vidhäftning på bärkraftiga äldre beläggningar
  • mycket goda appliceringsegenskaper
  • vattenburen

Hänvisning

inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

 

Utseende

transparent

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

31735_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet