StoCrete GM

Lagningsbruk, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 6-30 mm

Användning

som modellerbart bruk för renovering av betongkonstruktioner (betong och armerad betong)

 

Egenskaper

  • polymermodifierat, cementbundet modellerbart bruk (PCC)
  • mycket god vidhäftning på betongunderlag
  • lättarbetad vid lagning av arbeten över huvud
  • hög stabilitet
  • separat vidhäftare är inte nödvändig

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3
  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
  • exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA3 enligt EN 206-1

Bearbetning

manuellt

 

30945_DE_de.jpg
manuellt

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet