StoPox WB 110

Epoxibeläggning, vattenburen, elektriskt ledande, lågemitterande

Användning

 • invändigt
 • på golvytor
 • på cementbundna underlag med markkontakt
 • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som färgad beläggning för industrigolv

Egenskaper

 • elektriskt ledande (EN 1081, EN 61340-4-1)
 • motståndskraftig
 • VOC lågemitterande
 • mycket god vattenånggenomsläpplighet (klass I)

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

halvmatt

 

Färgton

RAL färgtonskarta
StoColor System – begränsat färgtonsurval
stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta, StoColor System – begränsat färgtonsurval

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

31955_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta RAL färgtonskarta StoColor System – begränsat färgtonsurval

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance