StoCryl Z 110

Mellanbeläggning, strukturerande

Användning

  • som strukturerbar beläggning på betongkonstruktioner (betong och armerad betong) för utjämning av små ojämnheter
  • för överarbetning av bärkraftiga, gamla beläggningar

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • strukturerbar
  • vattenångdiffusionsöppen
  • mycket goda appliceringsegenskaper

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
  • även lämplig som slutbeläggning

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, strukturera

 

30730_DE_de.jpg
Pensel roller strukturera vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance