StoPox WL 100

Vattenburen epoxilack, blank, lågemitterande

Användning

 • invändigt och väderexponerat
 • för cementbundna underlag
 • magnesium- och kalciumsulfatpågjutningar
 • som färgad försegling på industrigolv och trafikerade ytor
 • som täckförsegling i systemet StoCretec OS 8.5
 • för produktionsområden inom livsmedelsindustrin (golv, vägg, tak)

Egenskaper

 • vattenånggenomsläpplig
 • vattenspädbar
 • mycket god vidhäftning till underlaget
 • VOC lågemitterande
 • för kortvarig rengöring +80 °C, permanent våt max. +40 °C

Hänvisning

 • inte lämplig för ytor med hög mekanisk belastning
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
 • olika typgodkännanden

Utseende

blank

 

Färgton

RAL färgtonskarta
StoColor System – begränsat färgtonsurval
stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta, StoColor System – begränsat färgtonsurval

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, roller, airless-spruta

 

32051_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B roller airless-spruta RAL färgtonskarta StoColor System – begränsat färgtonsurval

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad M1 - Symbol EN

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet