Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColl KM

Mineraliskt, flexibelt klisterbruk för tegel, keramik, natursten och glasmosaik

Användning

  • ut- och invändigt
  • som sättbruk (flexibelt klister) för lämpligt tegel, keramik, natursten och glasmosaik
  • för klistring av StoPanel Plus
  • på mineraliskt armeringsbruk StoLevell Uni
  • på organiskt armeringsbruk med mellanbeläggning (StoPrep Contact)

Egenskaper

  • utmärkt vidhäftning
  • frost- och väderbeständig
  • optimal stabilitet
  • uppfyller kraven C1TE enligt EN 12004

Färgton

grå
vit

 

30957_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet