StoCryl SP

Akrylatspackel

Användning

  • som spackel på betongkonstruktioner (betong och armerad betong) för utjämning av ojämnheter och fyllning av luftblåsor
  • som mellanbeläggning på ej kritande, bärkraftiga äldre beläggningar

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning till underlaget
  • mycket god stabilitet
  • mycket lättapplicerad
  • snabbt överarbetningsbar
  • vattenburen

Hänvisning

  • inte för horisontella ytor
  • inte för ytor med gång- och fordonstrafik

Färgton

vit

 

Bearbetning

manuellt

 

30692_DE_de.jpg
manuellt

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad