StoCryl NB

Efterbehandlingsmedel

Användning

  • som avdunstningsskydd för betong och PCC-system
  • som skydd mot uttorkning
  • för att undvika krympsprickor

Egenskaper

  • polymerdispersion på akrylatbas
  • god spärrkoefficient
  • rinner inte på vertikala ytor
  • överarbetningsbar med StoCretec-beläggningar på akrylatbas

Hänvisning

Ytor som överarbetats med cementbruk (även PCC eller SPCC) ska efterbehandlas konventionellt.

 

Bearbetning

airless-spruta

 

31734_DE_de.jpg
airless-spruta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad