Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto Primer

Fylld, pigmenterad, organisk grundmålning

Användning

 • utvändigt
 • på mineraliska och organiska underlag
 • för organisk puts och silikonhartsputs
 • för modifierad, mineralisk puts
 • för dispersionssilikatputs
 • för ytputs med Lotus-Effect®-Technology

Egenskaper

 • vidhäftningsförbättrande
 • reglerar absorptionsförmågan
 • förlänger ytputsens öppettid vid applicering
 • alkalibeständig
 • vattenång- och CO2-genomsläpplig
 • pigmenterad

Hänvisning

StoSilo Maskinteknik, se under StoSilo

 

Utseende

fylld

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System, vit

 

Bearbetning

Pensel, roller

 

30008_DE_de.jpg
Pensel roller vit

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Sustainability data sheet