StoCryl V 100 QS

Beläggning, matt, applicerbar från +1 °C

Användning

 • som styv beläggning för skydd och färgsättning av betongkonstruktioner (betong och armerad betong)
 • utvändigt, speciellt vid fuktig, kall väderlek (från +1 °C till +15 °C)

Egenskaper

 • tidigt filmbildande och fuktsäker (QuickSet Technology)
 • mycket god genomtorkning även vid hög luftfuktighet
 • mycket vältäckande
 • mycket god vidhäftning
 • god koldioxidtäthet (Sd-värde CO2 > 50 m)
 • god vattenånggenomsläpplighet (Sd-värde H2O < 4 m)
 • förhindrar inträngning av vatten och i vatten lösta skadliga ämnen
 • reglerar fuktbalansen
 • ökar det elektriska motståndet

Hänvisning

 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
 • inte för horisontella ytor
 • inte för utrymmen som används som bostäder

Utseende

matt (G3) enligt EN 1062-1

 

Färgton

vit
brytbar enligt StoColor System
RAL färgtonskarta, vit, brytbar enligt StoColor System

 

Bearbetning

Pensel, roller, airless-spruta

 

30733_DE_de.jpg
Pensel roller airless-spruta vit brytbar enligt StoColor System

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet