StoCrete FM

Finbruk, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 2-5 mm

Användning

som skrap- och utjämningsspackling för skydd och renovering av betongkonstruktioner

 

Egenskaper

  • mycket god vidhäftning på betong eller modellerbart bruk
  • lättapplicerad

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3
  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

Bearbetning

manuellt, maskinellt, filta

 

30951_DE_de.jpg
manuellt maskinellt filta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet