StoCrete SM P

Snabblagningsbruk med integrerat korrosionsskydd, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek 3-40 mm

Användning

 • som modellerbart bruk för renovering av betongkonstruktioner (betong, armerad betong och lättbetong)
 • som finbruk (3-5 mm)

Egenskaper

 • polymermodifierat, cementbundet modellerbart bruk (PCC)
 • mycket god vidhäftning på betongunderlag
 • mycket lättarbetad vid lagning av arbeten över huvud
 • mycket hög stabilitet
 • separat vidhäftare är inte nödvändig
 • snabbhärdande
 • snabbt överarbetningsbar
 • separat korrosionsskydd behövs inte

Hänvisning

 • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
 • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3
 • klass R2

Bearbetning

manuellt, filta

 

30954_DE_de.jpg
manuellt filta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet