StoCrete KM

Finbruk för kosmetisk renovering, plastmodifierat, cementbundet, skikttjocklek upp till 2 mm

Användning

  • som skrap- och utjämningsspackling för skydd och renovering av betongkonstruktioner
  • för lagning av mindre skador (upp till 10 mm skikttjocklek)
  • för individuell strukturering

Egenskaper

  • polymermodifierat cementbundet finbruk (PCC)
  • mycket god vidhäftning på betong eller modellerbart bruk
  • lättapplicerad
  • lättstrukturerad

Hänvisning

  • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-3

Bearbetning

manuellt, maskinellt, strukturera

 

31630_DE_de.jpg
manuellt maskinellt strukturera

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance