StoPox GH 300

Epoxigrundning, snabbhärdande

Användning

  • invändigt och väderexponerat
  • på golvytor
  • kapillär- och portätning av cementbundna underlag
  • som snabbhärdande grundning på cementbundna underlag

Egenskaper

  • snabb härdning
  • mycket god vidhäftning på mineraliska underlag

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2
  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813

Utseende

transparent

 

Bearbetning

som grundning: med gummiraka och roller, som fylld harts: med tandspackel, Komponent A, Komponent B

 

31817_4_DE_de.jpg
som grundning: med gummiraka och roller som fylld harts: med tandspackel Komponent A Komponent B

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance