StoCrete TK

Korrosionsskydd för armering, plastmodifierat, cementbundet

Användning

som korrosionsskydd för armeringsstål

 

Egenskaper

  • polymermodifierat cementbundet korrosionsskydd (PCC)
  • mycket god vidhäftning på armeringsstål
  • mycket bra korrosionsskydd

Hänvisning

produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-7

 

Bearbetning

Pensel

 

30943_DE_de.jpg
Pensel

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance