Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor Sil Lasura

Lasyr på silikatbas

Användning

  • utvändigt
  • för lättskapade lasyrtekniker som ger anspråksfull och dekorativ effekt
  • särskilt lämplig på mineraliska och silikatbaserade underlag
  • som dekorativ slutbeläggning

Egenskaper

  • mycket hög CO2- och vattenånggenomsläpplighet
  • användning som lasyrbindemedel och som lasyrförtunning
  • utan biocid filmkonservering

Hänvisning

inte lämplig för ytor med ökad risk för alg- och/eller svampangrepp

 

Utseende

glänsande, klara färgtoner laserande

 

Färgton

brytbar med StoTint Aqua och StoColor Sil

 

Bearbetning

Pensel

 

30600_DE_de.jpg
Pensel

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad