StoPur EB 200

Polyuretanbeläggning för balkonger, tjockskiktig, mycket spricköverbryggande

Användning

  • som färgad beläggning för balkonger och loftgångar
  • för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor

Egenskaper

  • köldelastisk
  • UV- och väderbeständig
  • mycket spricköverbryggande
  • ytterligare designmöjligheter och ökat halkskydd med strögranulat StoChips
  • lösningsmedelsfri

Hänvisning

  • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
  • klimattestad av SINTEF för tekniskt godkänt system på balkong (NT Build 495)
  • 665 Maalaus RYL 2012 (finsk målningskategori)

Utseende

blank

 

Färgton

stort urval av färgtoner
RAL färgtonskarta
begränsat brytbar enligt StoColor System, stort urval av färgtoner, RAL färgtonskarta

 

Bearbetning

Komponent A, Komponent B, applicera med raka, avlufta

 

32054_3_DE_de.jpg
Komponent A Komponent B applicera med raka avlufta stort urval av färgtoner RAL färgtonskarta

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad
Declaration of Performance
Sustainability data sheet