StoPrep Contact

Vidhäftare för släta underlag

Användning

  • ut- och invändigt
  • som vidhäftare för puts och spackelmassa på släta, icke-absorberade väggar och innertak, t.ex. betong, trä-, gipsskivor och keramikplattor

Egenskaper

  • vidhäftningsförbättrande
  • fylld

Hänvisning

  • vid användning utvändigt, i våtutrymmen och vid efterföljande användning av kalkcementputs, tillsätt 20 vikt-% cement
  • vid applicering med 4 mm tandspackel, kan materialet tillsättas upp till 35 vikt-% cement
  • inte lämplig som vidhäftare för gipsbaserad grundputs och spackelmassa

Utseende

matt

 

Färgton

vit

 

Bearbetning

Pensel, roller, applicera med tandspackel, våtsprutas/appliceras med skruvpump

 

30015_DE_de.jpg
Pensel roller applicera med tandspackel våtsprutas/appliceras med skruvpump

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad