StoPrep Contact

Vidhäftare för släta underlag

Användning

  • ut- och invändigt
  • som vidhäftare för puts och spackelmassa på släta, icke-absorberade väggar och innertak, t.ex. betong, trä-, gipsskivor och keramikplattor

Egenskaper

  • vidhäftningsförbättrande
  • fylld

Hänvisning

  • vid användning utvändigt, i våtutrymmen och vid efterföljande användning av kalkcementputs, tillsätt 20 vikt-% cement
  • vid applicering med 4 mm tandspackel, kan materialet tillsättas upp till 35 vikt-% cement

Utseende

matt

 

Färgton

vit

 

Bearbetning

Pensel, våtsprutas/appliceras med skruvpump, roller, applicera med tandspackel

 

30015_DE_de.jpg
Pensel våtsprutas/appliceras med skruvpump roller applicera med tandspackel

Godkännanden

Miljömärke Frankrike utan text: A+ färgad

Downloads

Tekniska faktablad
Säkerhetsdatablad